ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา

24 ธ.ค. 2563

84 view

เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนจักซื้อจ้อจ้าง.pdf