ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย โดย TICA (Total Value of Thai International Cooperation Program หรือ TICP)

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย โดย TICA (Total Value of Thai International Cooperation Program หรือ TICP)

18 เม.ย. 2563

490 view

เอกสารประกอบ

Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2019).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2018).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2017).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2016).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2015).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2014).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2013).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2012).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2011).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2010).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2009).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2008).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2007).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2006).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2005).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2004).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2003).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2002).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2001).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2000).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_1999).xls