คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ “Working life Korean” การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบเกาหลี

คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ “Working life Korean” การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบเกาหลี

18 พ.ย. 2558

1,452 view
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะทำงาน KM ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง “Working life Korean”: การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบเกาหลี โดยมี นายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ Ms. Su Gyeong Park อาสาสมัครเกาหลี ซึ่งมาปฏิบัติงานที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้ร่วมเสวนาหลัก โดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

(ท่านสามารถรับชมรูปแบบการทำงานแบบเกาหลีได้จาก ซีรีย์เกาหลี เรื่อง Misaeng ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=H-WUcM64aqU)
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ