กรมความร่วมมือฯ จัดการบรรยายเรื่อง “JICA Volunteers” เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริหารอาสาสมัครไทย

กรมความร่วมมือฯ จัดการบรรยายเรื่อง “JICA Volunteers” เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริหารอาสาสมัครไทย

23 ธ.ค. 2558

1,554 view
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางจิตเกษม ตัณฑศิริ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้แทน Japan International Cooperation Agency (JICA) นำโดย Mr. Yasumitsu Kinoshita, Senior Representative of JICA Thailand, Mr. Masaki Kinemuchi, Volunteer Coordinator และ Ms. Sumanee Nutmagul, Senior Program Officer ซึ่งมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน JICA Volunteers เกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือก การฝึกอบรม การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ