คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ยิ่งใหญ่ได้ทุกวัน” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ

คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ยิ่งใหญ่ได้ทุกวัน” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ

10 ต.ค. 2559

1,396 view
     วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ ให้ยิ่งใหญ่ได้ทุกวัน: Inspiration for Everyday Greatness” โดยคณะทำงาน KM กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
     การบรรยายดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเกิดแรงบันดาลใจ ๓ ประการ ดังนี้ ประการแรก ช่วยให้เกิดการจรรโลงจิตใจ กระตุ้นให้เกิดความหวัง มีหัวใจพองโต ประการที่สอง เป็นแรกผลักดันในสิ่งที่กำลังเสาะแสวงหาเพื่อพัฒนาตนเองจากการทำดีไปสู่การทำดีที่สุดทั้งในวันนี้และวันหน้า ประการที่สาม ช่วยกระตุ้นให้มีไฟปรารถนาที่จะเป็นคนที่หยัดยืนในช่วงเปลี่ยนผ่าน สามารถฟันฝ่ากระแสความเลวร้ายที่ถั่งโถมเข้ามาทั้งกับครอบครัว กับที่ทำงานและในชุมชนหรือที่ใดก็ตามในยามมืดมน ให้มีแสงสว่างในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โดยมีหลักการสำคัญนำสู่แรงบันดาลใจ คือ ๑. การแสวงหาความหมาย ๒. การควบคุม ๓. การเริ่มจากภายใน ๔. การสร้างฝัน ๕. การทำงานร่วมกับผู้อื่น ๖. การเอาชนะอุปสรรค และ ๗. การผสมผสานเข้าด้วยกัน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ