ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) : การดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อนไทย

ข้อมูลอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) : การดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อนไทย

26 ส.ค. 2563

6,020 view

FFT_info_V.THAI_19MAY21-01

FFT_present_THAI_page-0001 FFT_present_THAI_page-0002   FFT_present_THAI_page-0003   FFT_present_THAI_page-0004   FFT_present_THAI_page-0005   FFT_present_THAI_page-0006   FFT_present_THAI_page-0007  

เอกสารประกอบ

ภูมืหลัง_FFT.pdf
Note_guidelines_FFT_1.pdf