ภายใต้โครงการความร่วมมือกับภูมิภาคต่าง ๆ

เลโซโท

12 มิ.ย. 2563

โมซัมบิก

12 มิ.ย. 2563

เบนิน

12 มิ.ย. 2563

ติมอร์-เลสเต

12 มิ.ย. 2563

ภูฏาน

12 มิ.ย. 2563

เวียดนาม

12 มิ.ย. 2563

สปป. ลาว

12 มิ.ย. 2563

กัมพูชา

12 มิ.ย. 2563

เมียนมา

12 มิ.ย. 2563