กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับภารกิจจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course: AITC)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับภารกิจจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course: AITC)

8 ก.ย. 2564

1,747 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับภารกิจจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course: AITC)

เดือนกรกฎาคม_๒๑๐๙๐๗_0-1100x619

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/249388/