นโยบาย No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567

29 เม.ย. 2567

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

26 มี.ค. 2567

รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy ประจำปี 2566

26 มี.ค. 2567

แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ ของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

28 ก.ย. 2566

การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy

28 เม.ย. 2566

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

21 เม.ย. 2566

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

21 เม.ย. 2566