กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 298 view

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๖

No_Gift_Policy_final-01

เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบาย_No_Gift_Policy.pdf