กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ Open House เปิดกรมต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ Open House เปิดกรมต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ

6 ต.ค. 2563

28 view

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ Open House เปิดกรมต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมาพบปะและหารือถึงแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงฯ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ และ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  ผอ. ภารกิจ ผอ. ส่วนต่าง ๆ ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ