กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับบทบาท "การทูตเพื่อการพัฒนา"

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับบทบาท "การทูตเพื่อการพัฒนา"

25 ก.ย. 2564

1,421 view

บทสัมภาษณ์ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง "กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับบทบาทการทูตเพื่อการพัฒนา"

24_Sep_2Star_09_crop

จากหนังสื่อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ หน้า ๙