กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม TICA In-House Sharing ครั้งที่ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม TICA In-House Sharing ครั้งที่ 1

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 359 view

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในกิจกรรม TICA In-House Sharing ครั้งที่ 1 ณ ห้องนันทนาการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการกรมฯที่มีโอกาสเดินทางไปเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆในต่างประเทศได้มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคลากรของกรมฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายจาก
- นางสาวชนัญชิดา มลิวัลย์ นักวิเทศสหการปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “An Intermediate English Communication Skills Course for Workplace Communication” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้ทุนเกษมสโมสร และ
- นายณฐ์ชนนท์ ลิ่มบุญสืบสาย นักวิเทศสหการปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านทรัพยากรท้องถิ่น (Industrial Development through Local Resources Course) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ภายหลังการบรรยายอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้กล่าวชื่นชมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บรรยายและเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ที่กำลังจะได้ไปฝึกอบรมในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ