การจัดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร "Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and Achieving ASEAN's Sustainable Development Goals"

การจัดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร "Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and Achieving ASEAN's Sustainable Development Goals"

8 ต.ค. 2564

30 view

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. กองความร่วมมือด้านทุน เข้าร่วมการประชุมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม หลักสูตร "Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and Achieving ASEAN's Sustainable Development Goals" ณ ห้องประชุมกองความร่วมมือด้านทุน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ