อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจากระทรวง เข้าร่วมการบรรยายสรุปเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกรอบลุ่มน้ำโขง

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจากระทรวง เข้าร่วมการบรรยายสรุปเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกรอบลุ่มน้ำโขง

24 ธ.ค. 2563

136 view

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เข้าร่วมการบรรยายสรุปเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกรอบลุ่มน้าโขง โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ