การประชุมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

การประชุมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

16 ก.ย. 2563

65 view

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เพื่อหารือทิศทางความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคลาตินฯ โดยมี ผู้แทนจากภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเป็นประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ