การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

31 พ.ค. 2564

89 view

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เป็นระยะ ๆ และหารือการดำเนินงานในช่วงต่อไป โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรรมการจากฝ่ายสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ