การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

4 ต.ค. 2564

20 view

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตในประเทศเพื่อนบ้าน กรณีศึกษา: เหตุการณ์รัฐประหารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๖ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ