การประชุมคณะทำงานระดับปฏิบัติการ ระหว่างไทย-กัมพูชา แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระยะที่ ๒

การประชุมคณะทำงานระดับปฏิบัติการ ระหว่างไทย-กัมพูชา แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระยะที่ ๒

30 ก.ย. 2564

55 view

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับปฏิบัติการ ระหว่างไทย-กัมพูชา แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระยะที่ ๒ กับผู้แทนจากกรมควบคุมโรค และหน่วยงานร่วมดำเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ