การประชุมคู่ขนานในหัวข้อ "TRIANGULAR CO-OPERATION: A MODALITY FOR THE ASIAN CENTURY"

การประชุมคู่ขนานในหัวข้อ "TRIANGULAR CO-OPERATION: A MODALITY FOR THE ASIAN CENTURY"

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 49 view

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกล่าวเปิดการประชุมคู่ขนานในหัวข้อ "TRIANGULAR CO-OPERATION: A MODALITY FOR THE ASIAN CENTURY" จัดโดย Fund for Triangular Cooperation with Asia องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) และ Global Partnership Initiative (GPI) for Effective Development Cooperation โดยมี Anthea Mulakala จาก (the Asia Foundation) ร่วมกล่าวนำประเด็นการประชุม และ Geovana Zoccal (GPI for Effective Development Cooperation) เป็นผู้ดำเนินการประชุม อีกทั้งผู้แทนจากองค์กรเพื่อการพัฒนา เช่น JICA GIZ และคณาจารย์จากจีน อินโดนีเซีย ร่วมเป็นผู้อภิปราย

โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน Global South-South Cooperation Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and Pacific: ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation: UNOSSC) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ