การประชุมติดตามผลการเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนไทย

การประชุมติดตามผลการเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 390 view

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการประชุมติดตามผลการเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนไทย เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในด้านการเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความร่วมมือภาคเอกชนไทย – ซาอุดีอาระเบีย โดยนายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ กระทรวงการต่างประเทศ

รองอธิบดีชีวินท์ฯ ได้แจ้งที่ประชุมความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบไตรภาคี ที่เป็นความร่วมมือรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถเพิ่มบทบาทของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ โดยนางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นพ้องว่า ความร่วมมือไตรภาคีที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศดำเนินการอยู่ เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่สามารถเพิ่มบทบาทผ่านการใช้ความเชี่ยวชาญของไทยในสาขาต่าง ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ