การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่”

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่”

19 ต.ค. 2564

244 view

เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๔
เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” (Democracy in a New Landscape)
วันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผ่าน Zoom Cloud Meetings ไม่มีค่าใช้จ่าย

1633071411HDGTYbheL3

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://kpi.ac.th/news/news/data/1186

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทร ๐๒-๑๔๑-๙๕๗๙ ถึง ๘๕
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
โทร ๐๒-๑๔๑-๙๕๕๐ ถึง ๕๒