การประชุมสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๕ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๕ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 118 view

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานฝ่ายการก่อสร้าง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการประชุมสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๕ และนำเสนอแผนงานด้านการก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เป็นประธาน และมีคณะทำงานฝ่ายการศึกษา คณะทำงานฝ่ายการจัดทุนการศึกษา และคณะทำงานฝ่ายประสานงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ