การประชุมหารือกับเกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

การประชุมหารือกับเกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

8 ก.ย. 2564

23 view

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  น.ส. สายัณห์ กองโกย นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือกับเกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ