การประชุมหารือกับ USAID เกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

การประชุมหารือกับ USAID เกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

8 ก.ย. 2564

20 view

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ น.ส. สายัณห์ กองโกย นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือกับ USAID เกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ