การประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยตามความต้องการของภาคธุรกิจ

การประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยตามความต้องการของภาคธุรกิจ

31 พ.ค. 2564

167 view

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยตามความต้องการของภาคธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี Mr. Nguyen Thi Kim Chau หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โฮจิมินห์ซิตี้ (USSH) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องเปิดซอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ