การประชุมหารือระหว่างกรมความร่วมมือของไทยและตุรกี TICA and TIKA Meeting

การประชุมหารือระหว่างกรมความร่วมมือของไทยและตุรกี TICA and TIKA Meeting

8 ต.ค. 2564

27 view

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ.กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างกรมความร่วมมือของไทยและตุรกี TICA and TIKA Meeting ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ