การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย - สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ครั้งที่ ๑

การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย - สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ครั้งที่ ๑

26 เม.ย. 2564

52 view

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย - สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ