การประชุมหารือโครงการ Strengthening food and drugs regulatory capacity ภายใต้แผนงาน Food and Drug Safety

การประชุมหารือโครงการ Strengthening food and drugs regulatory capacity ภายใต้แผนงาน Food and Drug Safety

22 ก.ค. 2564

45 view

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  น.ส. สายัณห์ กองโกย นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือโครงการ Strengthening food and drugs regulatory capacity ภายใต้แผนงาน Food and Drug Safety ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานอาหารและยา ฝ่ายไทย พร้อมด้วยสำนักงานอาหารและยา สปป. ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ