การประชุมหารือ กิจกรรมโครงการ Improvement of Child Nutrition

การประชุมหารือ กิจกรรมโครงการ Improvement of Child Nutrition

26 เม.ย. 2564

81 view

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ น.ส สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1  เป็นประธานการประชุมหารือ แผนงานความร่วมมือ ไทย - สปป.ลาว ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเริ่มกิจกรรมโครงการ Improvement of Child Nutrition ร่วมกับกรมอนามัยโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ