การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือ TICA-AFD

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือ TICA-AFD

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 237 view

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหารือร่วมกับ Mr. Yazid Benzaid ผอ. สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence Française de Développement/AFD) ประเทศไทย/ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือ TICA-AFD ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ