การประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี ๒๕๖๔

การประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี ๒๕๖๔

8 เม.ย. 2564

82 view

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ