การประชุมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการ Transformative Pathways Indigenous Peoples and Local Communities Leading and Scaling up Conservation and Sustainable Use of Biodiversity

การประชุมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการ Transformative Pathways Indigenous Peoples and Local Communities Leading and Scaling up Conservation and Sustainable Use of Biodiversity

20 เม.ย. 2564

53 view

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔   นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการ Transformative Pathways Indigenous Peoples and Local Communities Leading and Scaling up Conservation and Sustainable Use of Biodiversity ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู เยอรมัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ