การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

22 มิ.ย. 2564

101,876 view

สมัคร_FFT2

เอกสารประกอบ

1.ประกาศรับสมัคร_FFT_2564.pdf
2.เอกสารแนบ1_ตำแหน่งอาสาสมัครนอกโครงการ.pdf
3.เอกสารแนบ2_ตำแหน่งอาสาสมัครภายใต้โครงการ.pdf
4.ใบสมัคร_FFT64_(Th).pdf