การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 113,077 view

สมัคร_FFT2

เอกสารประกอบ

1.ประกาศรับสมัคร_FFT_2564.pdf
2.เอกสารแนบ1_ตำแหน่งอาสาสมัครนอกโครงการ.pdf
3.เอกสารแนบ2_ตำแหน่งอาสาสมัครภายใต้โครงการ.pdf
4.ใบสมัคร_FFT64_(Th).pdf