ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2566

| 105,839 view

Poster_FFT_รายใหม่_5_ประเทศ_D5-01

เอกสารประกอบ

1.ประกาศรับสมัคร_FFT_2566.pdf
2._รายละเอียดและคุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง.pdf
3.ใบสมัคร_FFT_1.docx