การลงนามแผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

การลงนามแผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

15 ก.ย. 2563

97 view

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และประธาน KOICA ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ICT กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ