การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ ภายใต้หัวข้อ Sustainable Highland Development: Challenges & Responses to COVID-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy”

การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ ภายใต้หัวข้อ Sustainable Highland Development: Challenges & Responses to COVID-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy”

15 ก.ย. 2564

114 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ ภายใต้หัวข้อ Sustainable Highland Development: Challenges & Responses to COVID-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนจาก สปป. ลาว ติมอร์-เลสเต ศรีลังกา และเนปาล เข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ