การหารือ เรื่อง การจัดทำ Country Programme Document (CPD) 2022–2026

การหารือ เรื่อง การจัดทำ Country Programme Document (CPD) 2022–2026

10 มิ.ย. 2564

102 view

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการหารือ เรื่อง การจัดทำ Country Programme Document (CPD) 2022–2026 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางดวงกมล พรชำนิ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ