การหารือ เรื่อง การเตรียมการเป็นเจ้าภาพ จัดงาน Global South-South Development (GSSD) Expo 2021 ของไทย

การหารือ เรื่อง การเตรียมการเป็นเจ้าภาพ จัดงาน Global South-South Development (GSSD) Expo 2021 ของไทย

10 มิ.ย. 2564

123 view

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และนายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ร่วมหารือกับน.ส. แคทรียา ปทุมรส ผอ. กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ เรื่อง การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South-South Development (GSSD) Expo 2021 ของไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ