การเสวนาในงานเผยแพร่แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย

การเสวนาในงานเผยแพร่แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย

31 ส.ค. 2564

11 view

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮมม์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมเสวนาในงานเผยแพร่แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ