กิจกรรมจิตอาสา TICA ปันน้ำใจ ครั้งที่ ๑ สู่ชุมชนหลักสี่

กิจกรรมจิตอาสา TICA ปันน้ำใจ ครั้งที่ ๑ สู่ชุมชนหลักสี่

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 3,906 view

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมจำนวน ๒๒๐ ชุด ให้ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เพื่อมอบต่อให้ผู้แทนจากชุมชนบริเวณริมคลองเปรมประชากรจำนวน ๑๑ แห่ง รวม ๒๒๐ ถุง โดยมี คุณจุฬาภรณ์ ตันประสาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายกิจการบรรษัท ผู้แทนจากบริษัท Lotus’s นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของ TICA เข้าร่วมด้วย

กิจกรรมจิตอาสา “TICA ปันน้ำใจ” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาศัยในชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ โดยเฉพาะคนที่ตกงาน ต้องกักตัว หรือสถานที่ประกอบอาชีพถูกสั่งปิด ซึ่งชุมชนหลักสี่เป็นชุมชนที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของ TICA การจัดถุงยังชีพนี้ ได้รับการสนับสนุนแรงงาน แรงใจ และร่วมทำบุญดวยการบริจาคปัจจัย จากพี่ ๆ น้อง ๆ ชาว TICA และได้รับการสนับสนุนสิ่งของต่าง ๆ จาก ภาคเอกชน โดยเป็นเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งใน TICA และภายนอกกรมฯ จำนวน ๕๒,๕๕๔ บาท และสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus’s) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเบฟเรจ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ TICA ได้นำเงินบางส่วนไปจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม

ในถุงยังชีพ ๑ ถุง ประกอบด้วย ข้าวสาร ๕ กก. น้ำปลาหรือซอสปรุงรส น้ำตาล ๑ กก. น้ำมันพืช ๑ ลิตร น้ำดื่ม ๑๒ ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สบู่ก้อน ยาสีฟัน ยาสระผม นมกล่อง/ผงซักฟอก และมีถุงยังชีพของโอสถสภา ๑๐๐ ถุง ให้ชุมชนอื่นภายในเขตหลักสี่เพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้ ถุงยังชีพแล้ว TICA ยังมอบ หนังสือ Know COVID – 19 หรือรู้ทัน โควิด – 19 ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ซึ่งได้แปลเป็นภาษาลาว กัมพูชา และเมียนมา ให้ชุมชนหลักสี่เพื่อเป็นความรู้ให้กับเยาวชน และแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ น้ำใจของ TICA ยังไม่หมดนะคะ เรายังมีเงินบริจาคที่เหลือซึ่งจะนำไปรวมกับเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปจัดซื้อนมผงให้กับเด็กอ่อน ลูกหลานแรงงานข้ามชาติซึ่งผู้ปกครองตกงาน หรือต้องกักตัว ติดตามการแบ่งปันน้ำใจของ TICA

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ