กิจกรรม "ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน" ครั้งที่ ๕

กิจกรรม "ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน" ครั้งที่ ๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 1,909 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมมือกับบริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดี จิตอาสาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และจิตอาสารุ่นเยาว์จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์บางเขน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

“โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในเรื่องของการแยกขยะและจัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ โดยนำขยะที่ไม่สามารถ recycle ได้ และซาเล้งไม่รับซื้อ (โดยต้องเป็นขยะที่แห้ง สามารถตัดเป็นชิ้นเล็กได้ และเผาได้) ซึ่งเรียกว่า “ขยะกำพร้า” นำไปผ่านกระบวนการเป็นพลังงานเชื้อเพลิง หรือ เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีจิตอาสาของ TICA จากกองต่างๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม และมีรถเข้าร่วม ๑๓๓ คัน ปริมาณขยะ ๒,๑๕๐ กิโลกรัม ขยะกำพร้าที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้จะถูกนำกลับไปที่บ้าน คือ ที่โรงงานของ บริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยีจำกัด เพื่อผ่านกระบวนการ คัดแยก บดย่อย และบีบอัด เป็น “เชื้อเพลิงขยะ” จะถูกส่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้

ท่านใดที่พลาดโอกาส สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ ๖ มีกำหนดจัดในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ