กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๘

กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๘

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 1,461 view

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน ครั้งที่ ๘” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ N15 Technology (บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด) โดยมี ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ น.ส พิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และจิตอาสาของ TICA ที่เสาร์นี้ทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีแดง เพื่อให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดที่ จุดรวมพล ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

กิจกรรมส่งขยะกำพร้ากลับบ้านนี้ เป็นลักษณะการ drive thru มีรถของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๖ คัน น้ำหนักขยะที่ได้จากการบริจาค ๑,๙๕๐ กิโลกรัม โดยมีหน่วยงานส่งขยะกำพร้าจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โลตัส สาขาแคราย บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด และขยะจากประชาชนทั่วไป ซึ่งขยะกำพร้าที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้จะถูกนำกลับไปที่บ้าน คือ ที่โรงงานของ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผ่านกระบวนการ คัดแยก บดย่อย และบีบอัด เป็น “เชื้อเพลิงขยะ” หรือ Refuse Derived Fuel ที่นิยมเรียกว่า RDF และจะถูกส่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้

จากการจัดกิจกรรมมาแล้วโดยครั้งนี้เป็น ครั้งที่ ๘ TICA ได้เห็นถึงความตระหนักและลงมือแยกขยะของประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม จากครั้งแรกเป็นการนำทุกอย่างใส่ถุงเป็นขยะกำพร้า จากนั้นได้มีการแบ่งประเภทขยะเป็นถุงอย่างชัดเจน ขยะขวดพลาสติก ขยะกระดาษ ถ่านที่ใช้แล้ว (แยกแล้วตอนส่งขยะยังย้ำกับจิตอาสาด้วยเพราะถ่านอัลคาไลน์เป็นขยะอันตรายที่ต้องแยกไปกำจัดให้ถูกวิธี)

เสื้อผ้าใช้แล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ กระบวนการจัดการขยะกำพร้า ยังมีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒ บริษัท คือ บริษัท PLA plus และบริษัท Wake up waste ซึ่งเป็น Startup ที่ทำเกี่ยวกับการ Recycle พลาสติก และกระดาษ เข้าร่วมกิจกรรมโดยรับขยะพลาสติกบางประเภท และกระดาษ เพื่อนำไป Reuse หรือ Recycle อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในอนาคตอันใกล้นี้ TICA จะร่วมมือกับ PLA plus จัดวางจุดแยกขยะแก้วพลาสติกทุกเบอร์ โดยวางไว้ที่ ห้องนันทนาการของ TICA เพื่อให้พี่ๆ น้องๆ TICA มีจุดทิ้งขยะแก้วพลาสติก และจะได้นำกลับไป Recycle อีกครั้ง

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างกลไกให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้ BCG Model โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ โดยมุ่งเน้นจัดการ ณ ต้นทาง และสร้างมูลค่าในห่วงโซ่การจัดการขยะ

ทั้งนี้ ท่านใดที่พลาดโอกาสครั้งนี้ สามารถนำขยะกำพร้ามาร่วมบริจาคครั้งที่ ๙ มีกำหนดจัดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ติดตามกำหนดวันได้จากเพจ TICA ได้นะคะ แล้วเจอกันค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ