ข่าวดี !!!!!! สำหรับท่านที่พลาดโอกาส TICA ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมคลิปการบรรยาย TICA Talk II: “บัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวดี !!!!!! สำหรับท่านที่พลาดโอกาส TICA ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมคลิปการบรรยาย TICA Talk II: “บัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง”

3 ก.ย. 2563

2,494 view

ข่าวดี !!!!!! สำหรับท่านที่พลาดโอกาส TICA ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมคลิปการบรรยาย TICA Talk II: “บัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง”

ย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/Hkq5ncNc0mA

โดยท่านสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1V8H61tiQqKlp3Uq0KIzxhD5SfJLIRF02?usp=sharing

หรือชมการสาธิตการใช้งาน Application ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=Yu5O3lmWizU&t=2s

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ