งานถ่ายทอดสด “2022 TICA Scholarships”

งานถ่ายทอดสด “2022 TICA Scholarships”

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 330 view
TICA ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมงานถ่ายทอดสด “2022 TICA Scholarships” ในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เพื่อเปิดตัวเว็บไซต์ www.tica-scholarships.com

ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทุนศึกษา และทุนฝึกอบรมต่าง ๆ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ของประเทศไทย แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุน ให้ประเทศเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยจากประเทศต่าง ๆ การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการร่วมลุ้นรางวัลจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศผู้สนใจสามารถลงทะเบียน เข้าชมงานล่วงหน้า ได้ที่ QR code ข้างล่างนี้ หรือ https://metag.pro/tica/

4_3

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ