งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้หัวข้อ "พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG"

งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้หัวข้อ "พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG"

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.พ. 2565

| 1,864 view

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๗
ภายใต้หัวข้อ: "พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation)”

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สวทช_BCG

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ QR Code หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่
www.nstda.or.th/nac