ทุนสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๓

ทุนสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๓

9 ต.ค. 2563

2,135 view

ทุนสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๓

สนใจรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/ทุนสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย-ประจำปี-๒๕๖๓-2 และส่งใบสมัคร ได้ที่ https://itecgoi.in/e-itec

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะต้องส่งใบสมัครพร้อมลายเซ็นและหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด ไปที่ e-mail : sec1.bangkok@mea.gov.in  พร้อมทั้ง cc ไปที่ pi.khemthong@mfa.mail.go.th

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่ นายพิเชษฐ เข็มทอง โทร. 02 203 5000 ต่อ 43102