ทุน 2021 Full Scholarship for Master of Urban Administration and Planning

ทุน 2021 Full Scholarship for Master of Urban Administration and Planning

24 มี.ค. 2564

5,128 view

ทุน 2021 Full Scholarship for Master of Urban Administration and Planning ซึ่งเป็นทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโซล (University of Seoul) และศาลาว่าการโซล (Seoul Metropolitan Government) เพื่อส่งเสริมให้มีวความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารเมืองในกรุงโซล และเมืองพี่เมืองน้อง ระยะเวลา 25 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครทุนดังกล่าว ต้องยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 

เอกสารประกอบ

2021_Full_Scholarship_for_Master_of_Urban_Administration_and_Planning.pdf