นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ปลูกต้นชัยพฤกษ์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ปลูกต้นชัยพฤกษ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 53 view

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ปลูกต้นชัยพฤกษ์ จำนวน ๒ ต้น ที่ลานจอดรถ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การจัดกิจกรรมการปลูกต้นชัยพฤกษ์ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงไว้ระหว่างการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำในการประชุม COP ๒๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ว่า ไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. ๒๕๕๐ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เลือกพรรณไม้ที่ปลูกแล้วได้คาร์บอนเครดิต คือ ต้นชัยพฤกษ์ ซึ่งการปลูกครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์การ kick – off กิจกรรมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนและการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของกระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ